Boisko do koszykówki ukończone!!!

     Miło nam poinformować iż dnia 26 czerwca staraniem Stowarzyszenia oraz przy udziale społecznej pracy mieszkańców Powałek został zakończony projekt "Budowa mini boiska do gry w koszykówkę". Konkurs na małe projekty został ogłoszony w czerwcu zeszłego roku przez Lokalną Grupę Działania "Sandry Brdy". Boisko powstało przy ulicy Osiedlowej i jest dostępne dla wszystkich mieszkańców oraz naszych gości. Boisko ma wymiary 10 na 10 metrów i jest zbudowane z kostki brukowej specjalnie przeznaczonej na takie cele. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętych PROW na lata 2007 - 2013. Na całkowity koszt projektu w kwocie 11830,91zł złożyły się: 8281,63zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 1702,28zł dofinansowanie z Gminy Chojnice oraz praca własna mieszkańców na kwotę 1847zł. 

      Za zaangażowanie w realizację projektu szczególnie dziękujemy Pani Joannie Jaśkiewicz - sołtys Powałek oraz Pani Katarzynie Graszk - prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Powałki oraz wszystkim mieszkańcom biorącym udział przy realizacji projektu.

       Zapraszamy do naszej galerii oraz naszego Forum!