W dniach 26.07.12  do 02.08.12 43. dzieci i młodzież z Powałek  ( 22. dziewcząt i 21. chłopców )  wzięło  udział  Projekcie edukacyjnym „Spędzajmy przyjemnie i pożytecznie czas”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Powałki, a sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja Projektu miała miejsce w nadmorskim Jarosławcu. Ideą Projektu było uświadomienie jego uczestniczkom i uczestnikom  poprzez prelekcje, warsztaty, prezentacje, pracę indywidualną i pracę w grupach, że każda chwila życia winna być efektywnie wykorzystana, a czas i formy jego spędzania powinny być inwestowaniem w przyszłość. Oprócz w/w zajęć dzieci i młodzież z Powałek brała udział w warsztatach genderowych, dotyczących równości płci. Korzystała także z uroków lata, kąpieli morskich, spacerów, odbyła rejs po morzu galeonem „Król Eryk I”, zwiedziła Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, obejrzała w słupskim Multikinie film  „Epoka lodowcowa 4” - w wersji 3D, była na latarni morskiej w Jarosławcu, cieszyła się atrakcjami jarosławskiego Aquaparku, była na ruchomych wydmach, w Słowińskim Parku Narodowym i w skansenie wsi słowińskiej w Klukach. Był to przyjemnie i pożytecznie spędzony czas. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Powałki planuje podjąć działania, aby w przyszłym roku odbyła się II edycja Projektu, który odegrał - nota bene - również wielką rolę w integracji społeczności wsi.